Anna Ramon

DADES ACADÈMIQUES

Diplomada en infermeria per la UB 1993.

Postgrau en infermeria Oncològica 190 hores. ICO. Barcelona. Curs 1996-97

Màster en Administració i Gestió en Infermeria, 550 hores. E.U.I: Santa Madrona (adscrita a UB). Barcelona. Curs 1996-98

Postgrau d'Infermeria en Atenció Primària, 220 hores. Les Heures, Barcelona. Curs 2000-01.

Certificat d'acreditació de la competència professional infermera per la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris en el àmbit de les cures infermeres. Consejo General de Colegios oficiales de Enfermería de España. Madrid 17 d'abril del 2012.

EXPERIÈNCIA LABORAL

A.B.S. Mataró Centre. Des de l'abril del 2012 fins a l'actualitat.

C.A.P. les Corts. Des de maig del 1999 fins a l'abril del 2002.

PADES de Sant Andreu. Des del juliol del 1994 fins al març del 1995.

Servei d'Hematologia de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Des de l'octubre del 1993 fins al juny del 1999.

Hospital de dia d'Onco Hematologia i clínica de tractament del dolor. Des del juny del 1993 fins a l'octubre del 1993.

ACTIVITAT DOCENT

Formació pràctica dels alumnes d'infermeria durant el curs 2003 fins a l'actualitat.

Collaboració en la docència del practium dels alumnes de primer i de segon curs de medicina des del curs 2004/05 fins a l'actualitat.

Docent en la sessió de desplegament del llibre blanc consens sobre les activitats preventives a l'edat adulta dins l'Atenció Primària. Abril del 2007, 4 hores lectives (1,5 crèdits).

Participació en l'estudi de recerca "Avaluació de la web infermera virtual" portat a terme pel collegi d'infermeria de Barcelona. Novembre del 2008 fins febrer del 2009.

Formo part del consell científic assessor del pla de pandèmia de Catalunya durant el període 2009-2010 amb la grip nova.

Docent en el Seminari sobre peu diabètic en l'assignatura de fisiopatologia II del grau d'infermeria de l'Escola Superior de Ciències de la Salut (Tecnocampus Mataró). Febrer 2013.

Realització del seminari sobre úlceres en el congrés Angiomaresme. Mataró març del 2013.