Estiraments

Per prevenir lesions s'han de tenir en compte els exercicis d'estirament de la musculatura treballada o a treballar. Aquests es poden aplicar al principi i/o al final de l'activitat física, de forma general o específica. Han de complir una sèrie de condicions perquè siguin eficaços. S'aplicarà l'estirament més adient en funció del tipus d'activitat que es vulgui o s'hagi portat a terme.

Estirar abans de l'exercici:

Preparar el múscul per l'activitat física distanciant el màxim origen i inserció del mateix per tal d'estirar les seves fibres. Així guanyem flexibilitat i podem treballar a major amplitud, guanyant força i evitant lesions.

Estirar després de l'exercici:

També ens ajuden a tornar la longitud inicial quan estirem i així relaxem els músculs i ajudem a la seva recuperació.