Notícies

TV3

La dra. Carreño al programa "Emergències" de TV3.

Emergències capítol 3


Patologia complexa del colze

La dra. Carreño participa en el curs avançat en la patologia del colze, organitzat per Asepeyo, a Sant Cugat del Vallès.

Programa