TRACTAMENT AMB PLASMA RIC EN PLAQUETES

El Plasma Ric en Plaquetes (PRP) és un producte derivat de la sang del propi pacient que té una concentració de plaquetes i altres elements bio actius plasmàtics per sobre dels valors normals.

Les plaquetes alliberen els factors de creixement (FC) i altres biomolècules, que són els principis actius naturals responsables de l'estimulació i acceleració de la cicatrització tissular local. Sempre que es produeixi un dany, automàticament s'activa aquest mecanisme biològic de reparació i regeneració.

El PRP s'obté d'una mostra de sang anticoagulada del propi pacient i es processa en condicions controlades. Es separen els components de la sang i es selecciona la fracció que conté la concentració més adequada de plaquetes. Després s'administra el PRP a la zona a tractar mitjançant una injecció. D'aquesta manera permet concentrar una gran quantitat de FC a prop de la lesió.

Aquest tractament es realitza amb dispositius mèdics certificats, especialitzats i amb total garantia de qualitat (marcat CE). Tots els dispositius usats són estèrils, tancats i d'un sol ús. La seva administració es fa a la consulta, sota condicions d'esterilitat, sense necessitat de quiròfan i complint les condicions de seguretat imposades per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS).

Indicacions:

Un correcte diagnòstic de la lesió és bàsic abans d'establir la indicació de tractament amb PRP. Es pot utilitzar en:

Lesions esportives:

-Tendinitis i entesitis. Fascitis plantar.

-Determinades lesions lligamentoses.

-Esquinços i ruptures musculars.

Lesions degeneratives:

-Dolors articulars de causa degenerativa (artrosi).

-Dolors articulars posttraumàtics.

A més es poden utilitzar en cirurgia de reconstrucció de lligaments i/o tendons, falta de consolidació de fractures (pseudoartrosi), etc.

Quins efectes es poden esperar:

-Disminució de la inflamació i del dolor.

-Acceleració de la cicatrització dels teixits lesionats (tendons, cartílags, músculs, etc.).

-Augment de la mobilitat i funcionalitat articular i muscular.

-Reducció del temps de recuperació.

Té efectes secundaris?

El tractament amb PRP és una teràpia biològica que no té efectes secundaris importants. Els únics efectes descrits, estan associats a la aplicació: poden aparèixer petits hematomes o una petita molèstia, que poden durar alguns dies.

Contraindicacions relatives

-Alteracions de les plaquetes o de la coagulació.

-Infecció a la zona d'aplicació.

-Malalties infectocontagioses.

-Malalties autoimmunes i inflamatòries.